• Đơn vị chủ quản: BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA
  • Chịu trách nhiệm & quản lý: Thượng tọa THÍCH HUỆ PHÁP
  • BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA

VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI

  • Trụ sở : Chùa LONG SƠN
  • Địa chỉ: 20 đường 23 tháng 10, p.Phương Sơn, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
  • Điện thoại:
  • Email: banttttkhanhhoa@gmail.com

© Copyright - Bản quyền thuộc về BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KHÁNH HÒA

Phát triển bới DYD JSC