Trang chủChưa phân loạiNha Trang: Chư Ni tỉnh Khánh Hoà tác pháp an cư tại...

Nha Trang: Chư Ni tỉnh Khánh Hoà tác pháp an cư tại Ni viện Diệu Quang

​​​​​​​​

Sáng 23/5 (16/04/Giáp Thìn), tại Ni viện Diệu Quang phường Phước Hải, TP. Nha Trang, chư Ni đã tác pháp An cư PL. 2568.

Chứng minh và tham dự có NT. Thích Nữ Lưu Phương (Phương trượng) -Chứng minh PBNG T.Ư, Chứng minh PBNG Khánh Hòa; NT. Thích Nữ Huệ Như – Chứng minh PBNG T.Ư, Chứng minh PBNG Khánh Hòa; NT. Thích Nữ Diệu Vân – Cố vấn PBNG T.Ư, Chứng minh PBNG Khánh Hòa; NT. Thích Nữ Diệu Nguyện, NT. Thích Nữ Thông Thuận, NT. Thích Nữ Diệu Đức, NT. Thích Nữ Chất Liên, NT. Thích Nữ Mỹ Liên – đồng Chứng minh PBNG Khánh Hòa; và chư Tôn đức Ni quang lâm tham dự.

Tại chánh điện trang nghiêm với nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, chư vị Ni Trưởng chứng minh cùng chư Ni thực hiện nghi thức tác pháp An cư.

Ni sư Thích Chơn Toàn – Trưởng PBNG tỉnh cung an chức sự Ban điều hành Trường hạ thành phố. Ni sư Thích Diệu Thiện – Phó Ban Trực PBNG tỉnh đọc danh sách 413 hành giả Ni an cư kiết hạ các chùa trong tỉnh Khánh Hòa.

Ni Trưởng Thích Diệu Vân – Chứng Minh PBNG Khánh Hòa đã công bố giới trường Trường hạ tại thành phố Nha Trang. Chư Ni Trưởng đối thú tác pháp an cư và nhận tác pháp an cư cho toàn thể Ni chúng thuộc Trường hạ thành phố Nha Trang.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Thành Viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà niệm hương bạch Phật tại hạ trường.

Hoà thượng Thích Đức Thành – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ khai chuông bảng bắt đầu 3 tháng an cư kiết hạ nghiêm tịnh của Ni chúng tại thành phố Nha Trang.

Hạnh Trí – Ban TT- TT PG Khánh Hoà

spot_img

TIN MỚI

TIN XEM NHIỀU