Trang chủBAN NGÀNHPhân ban Ni giớiNha Trang: Chư Ni tại Diệu Quang Ni viện tác pháp An...

Nha Trang: Chư Ni tại Diệu Quang Ni viện tác pháp An cư PL. 2567

Theo Tỳ ni luật tạng, An cư là việc chư Tăng Ni đệ tử Phật phải làm. Đây là thời gian quý báu để chư hành giả tinh chuyên tu tập, trau giồi Giới-Định-Tuệ nhờ đó mà tâm sáng, trí tuệ phát sinh đưa đến thành tựu mọi Phật sự và tiến tu đạo nghiệp.

Theo tinh thần đó, sáng nay, ngày 03/06 (16/04/Quý Mão), chư Ni tại thành phố Nha Trang tác pháp an cư kiết hạ tại Diệu Quang Ni viện, phường Phước Hải, TP. Nha Trang. Chư vị Ni Trưởng chứng minh PBNG Khánh Hòa và chư Tôn đức Ni quang lâm tham dự.

Tại chánh điện trang nghiêm với nghi thức dâng hương, đảnh lễ Tam bảo, chư vị Ni Trưởng chứng minh cùng chư Ni thực hiện nghi thức tác pháp an cư.

Ni sư Thích nữ Diệu Thiện – Phó Ban Trực PBNG tỉnh cung an chức sự Ban Tổ chức Trường hạ thành phố, và đọc danh sách 399 hành giả Ni an cư kiết hạ các chùa trong tỉnh Khánh Hòa.

Ni Trưởng Thích nữ Diệu Vân – Cố vấn PBNG Trung ương, Chứng Minh PBNG Khánh Hòa đã công bố giới trường Trường hạ tại thành phố Nha Trang.

Chư Ni Trưởng đối thú tác pháp an cư và nhận tác pháp an cư cho toàn thể Ni thuộc Trường hạ thành phố Nha Trang.

Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Thành Viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà Giáo giới cho chư hành giả Ni tại hạ trường.

Trưởng lão Hoà thượng Thích Quảng Thiện giáo giới chư Ni tại Trường hạ Ni viện Diệu Quang

Hoà thượng Thích Đức Thành – Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Nghi lễ khai chuông bảng bắt đầu 3 tháng an cư kiết hạ nghiêm tịnh của Ni chúng Phật giáo thành phố Nha Trang.

Theo chỉ dạy của Ni trưởng Trưởng Ban Tổ chức An cư kiết hạ, chư Ni Bố tát vào lúc 13 giờ 30′ vào các ngày 15 tháng 05,06 và 07; Quá đường tập trung tại chùa Long Sơn vào các ngày 30 tháng 04, tháng 05, và tháng 06 âm lịch.

Hạ trường An cư tại Diệu Quang Ni viện năm nay do Ni Trưởng Thích nữ Lưu Phương làm Thiền chủ; Ni Trưởng Thích nữ Diệu Nguyện là Hóa chủ; Thủ chúng do Ni Trưởng Thích nữ Thông Thuận và Giám luật do Ni Trưởng Thích nữ Huệ Như đảm nhiệm.

Về thành phần ban Giảng huấn, chư Ni hạ trường Diệu Quang Ni viện cung thỉnh Hòa thượng Thích Quảng Thiện – Thành Viên Hội đồng Chứng Minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà, thuyết giảng Phật pháp; Hòa thượng Thích Minh Thông – Uỷ viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hoà Giáo giới cho chư hành giả Ni tại hạ trường.

Hạnh Trí – Ban TT- TT PG Khánh Hoà

spot_img

TIN MỚI

TIN XEM NHIỀU