Trang chủSỰ KIỆNPhật giáo Việt NamĐại nghị lần thứ I Hội đồng Chứng minh: Chấn chỉnh việc...

Đại nghị lần thứ I Hội đồng Chứng minh: Chấn chỉnh việc tổ chức Đại giới đàn và các Phật sự khác

Sáng 22-12-2023, tại Văn phòng Đức Pháp chủ GHPGVN (Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM), Hội đồng Chứng minh đã tổ chức Đại nghị – phiên họp toàn thể lần đầu tiên của nhiệm kỳ IX (2022-2027), cũng là lần đầu tiên trong lịch sử GHPGVN kể từ lúc thành lập (1981), để cho ý kiến và thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Sau khi niệm hồng danh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, toàn thể chư vị Trưởng lão đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ cố Trưởng lão Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ GHPGVN và chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh viên tịch trong năm qua.

Phát biểu khai mạc, Đức Pháp chủ GHPGVN – Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã nói về ý nghĩa của phiên họp toàn thể Hội đồng Chứng minh nhằm hoàn thành trách nhiệm được Hiến chương quy định. 

Đức Pháp chủ cũng đã chỉ định Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ điều hành phần trình bày lại và lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề đã được Ban Thường trực thảo luận, nhận định và thống nhất trong phiên họp hôm qua, 21-12-2023.

Một số ý kiến được các vị giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh phát biểu nhằm mở rộng vấn đề, mong muốn Hội đồng Chứng minh sẽ đặc biệt quan tâm chấn chỉnh việc tổ chức Đại giới đàn, xét tuyển người xuất gia theo quy định của luật Phật…

Bằng phương thức biểu quyết đặc thù của Tăng, chư Trưởng lão đã thông qua từng vấn đề trong 9 điểm với sự điều hành của Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang.

Đức Pháp chủ chủ tọa chia sẻ thêm về quá trình tiếp nhận, cơ sở thực tế và các tờ trình của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự làm duyên khởi cho các vấn đề mà Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã thảo luận, nhận định tính thực thi và đúc kết trong các nội dung trình Đại nghị – Phiên họp của toàn thể Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2023).

Ngài cho biết, ngoài một số vị Trưởng lão cao niên (trên 100 tuổi) và khiếm an, một số Thành viên vắng mặt có giấy trình lý do gửi đến trước phiên họp, Đại nghị lần thứ nhất của Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX hiện diện 86/105 Thành viên, đủ để quyết định các vấn đề quan trọng.

“Tăng phải là tập thể một lòng, điều gì mà mỗi thành viên thấy đúng và chấp nhận, theo đó Đại Tăng đã quyết định thì xin tất cả các Hòa thượng chấp hành nghiêm chỉnh. Chúng ta đã quyết định như thế nào thì sẽ giải thích như thế đó, ở đây đã vậy thì về các địa phương cũng vậy, không vì lý do để làm khác đi.”, Đức Pháp chủ GHPGVN nói trước toàn thể chư Trưởng lão trong phiên Đại nghị.

Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ đại vị tuyên đọc Nghị quyết Đại nghị lần thứ I của Hội đồng Chứng minh GHPGVN khóa IX (2022-2027) đã được thông qua với nội dung cụ thể như sau:

Đại nghị lần thứ nhất của Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) diễn ra vào sáng ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại Văn phòng Đức Pháp chủ, Việt Nam Quốc Tự, số 242-244 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại nghị đặt dưới sự chủ trì của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, với sự tham dự của 86/105 vị Thành viên Hội đồng Chứng minh khóa IX (2022-2027).

Qua gần 60 phút làm việc, thảo luận và thống nhất trong tinh thần hòa hợp, Đại nghị đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

1. Giới đàn:

(1). Để đem lại sự trang nghiêm, thanh tịnh cho Giáo hội, các Giới đàn, Đại Giới đàn cần tổ chức nghiêm minh. Đại Giới đàn được Ban Tăng sự Trung ương tổ chức theo nhu cầu thực tế của từng khu vực. Hội đồng Thập sư do Hội đồng Chứng minh cung cử. Nghi thức tác pháp do Ban Nghi lễ phối hợp với Ban Tăng sự Trung ương biên soạn, phổ biến. 

(2). Cần quy định chặt chẽ hơn nữa đối với việc độ người xuất gia và bổ nhiệm trụ trì; khuyến nghị Ban Tăng sự Trung ương nghiên cứu và đề xuất phương thức phù hợp.

2. Sinh hoạt thường niên:

(1). Ngày 9 tháng 11 Âm lịch: Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh họp về các vấn đề quan trọng và thẩm tra danh sách tấn phong Giáo phẩm do Hội đồng Trị sự đệ trình. 

(2). Ngày 10 tháng 11 Âm lịch: Đại nghị (hội nghị toàn thể) Hội đồng Chứng minh, thông qua danh sách tấn phong Giáo phẩm, Nghị quyết do Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh trình, hiệp kỵ chư vị thành viên Hội đồng Chứng minh các thời kỳ đã viên tịch.

3. Tôn xưng: 

(1). Đại lão Hòa thượng dùng để tôn xưng Đức Pháp chủ sau khi được suy tôn chính thức.

(2). Trưởng lão Hòa thượng dùng để tôn xưng chư vị Hòa thượng là Thành viên Hội đồng Chứng minh và những vị Hòa thượng không phải là Thành viên Hội đồng Chứng minh nhưng có trên 55 tuổi Hạ.

4. Học bổng:

Để khích lệ Tăng Ni có chí hướng cầu học, Hội đồng Chứng minh thành lập Học bổng Đức Nhuận, phương danh của Đức Đệ nhất Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Người đã cống hiến hết sức to lớn cho sự nghiệp giáo dục Phật giáo ngay từ ngày đầu thành lập Giáo hội.

5.Thỉnh cử: 

Chuẩn y nội dung trong Công văn số 880/HĐTS-VP1 ngày 18/12/2023 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam:

(1). Thỉnh cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Trưởng ban Tăng sự Trung ương tham gia Hội đồng Chứng minh và suy tôn lên ngôi vị Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN, nhiệm kỳ IX (2022-2027) tại Hội nghị thường niên kỳ III (2022-2027) – Khóa IX của GHPGVN. 

(2). Thỉnh cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban kiểm soát Trung ương tham gia Hội đồng Chứng minh và suy cử Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) tại Hội nghị thường niên kỳ III – Khóa IX (2022-2027) của GHPGVN.

(3). Thỉnh cử Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tăng sự Trung ương tham gia Hội đồng Chứng minh và suy cử Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ IX (2022-2027) tại Hội nghị kỳ III – Khóa IX (2022-2027) của GHPGVN.

6. Suy cử: 

Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Ủy viên Ban Thường trực, làm Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh nhiệm kỳ 2022-2027; Thông báo tại Hội nghị kỳ III – Khóa IX (2022-2027) của GHPGVN.

7. Truy phong giáo phẩm:

Đối với những vị mới viên tịch từng đảm nhiệm những chức vụ quan trọng của Giáo hội, của Ban Trị sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì được đặc cách 3 tuổi Hạ.

8. Kiêm nhiệm:

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự cần kiểm tra, đôn đốc các thành viên Giáo hội thực thi quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ VII về việc hạn chế kiêm nhiệm nhiều chức danh chủ chốt trong Giáo hội.

9. Đối với Ni giới: 

(1). Cần giáo dưỡng Ni giới phụng hành Bát kỉnh pháp.

(2). Giao cho Ban Tăng sự xem xét Tờ trình của Phân ban Ni giới về việc xin bỏ từ Nữ sau từ Thích đối với Ni giới.

Đại nghị lần thứ nhất của Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhất trí thông qua Nghị quyết này, gồm 09 (chín) điểm, vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2023.

Cùng ngày, chư vị Trưởng lão đã tham dự Lễ tưởng niệm chư vị Đại lão Hòa thượng Pháp chủ, chư Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhân tưởng niệm 30 năm ngày Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN viên tịch.

Đức Văn – Ảnh: Quảng Đạo/VPBC-Báo Giác Ngộ

spot_img

TIN MỚI

TIN XEM NHIỀU